09 листопада 2011

Трудова виставка у Центрі візуальної культури


Кураторське об’єднання ХУДРАДА запрошує вас відвідати експозицію, назва якої звучить трохи анахронічно – «Трудова виставка», де ви зможете зустрітися з тим, що волею ідеології теперішнього капіталізму втрачає контури реального та стає фантастичним настільки, що допускає будь-які форми контролю, експлуатації та самоексплуатації. Виставка працюватиме з 17 листопада по 2 грудня 2011 року (відкриття 16 листопада о 18:00) у будні дні з 10:00 до 18:00 за адресою: Київ, вул. Сковороди, 2, Староакадемічний корпус.

Ласкаво просимо на ТРУДОВУ ВИСТАВКУ!

Тривалий час працю обожнювали. У ХХ столітті вона неодноразово очолював пантеон художньої репрезентації. Сповненими духу переможеної, трансформованої природи зображеннями трударів рясніли сторінки газет, вони з’являлись у найоптимістичніших сюжетах новин, лаконічними орнаментами відтворювалися на стінах будівель.

Проте сьогодні праця постає перед нами як божество повалене. Ми самі майже не помітили, як війна з образами праці закінчилась поразкою останніх, їх витісненням кудись за театральні куліси капіталістичного виробництва. Праця не лише більше нецікава, – вона цілком недоречна, недоладна, непристойна там, де всі софіти спрямовані на товар, щоб наповнити його сакральною значимістю. Повстання проти влади праці закінчилося не звільненням від її обтяжливих, нестерпних проявів, а ще більшим заниженням її завжди амбівалентного статусу, витісненням праці за поле видимості.

Як виявляється, створений світ, світ штучний, цілком спроможний обходитися без контактів зі способом та суб’єктами свого перманентного відтворення.

Радянські часи позаду й ідилічна доярка більше не посміхнеться нам із екранів телевізорів. Проте, разом із її зникненням, наче корова язиком злизала й будь-які інші репрезентативні взаємозв’язки зі сферою створення та виробництва матеріальних благ. Праця, нині невидима, проте не позбавлена своєї прозаїчності, мігрувала десь на околиці буденності, стала загадковою й незбагненною.

Кураторське об’єднання ХУДРАДА запрошує вас відвідати експозицію, назва якої звучить трохи анахронічно – «Трудова виставка», де ви зможете зустрітися з тим, що волею ідеології теперішнього капіталізму втрачає контури реального та стає фантастичним настільки, що допускає будь-які форми контролю, експлуатації та самоексплуатації. Тут ви зможете побачити образи діяльності, що поступово та рішуче переміщуються з простору свідомості у несвідоме, на територію сновидіння.

Праця художника, якій присвячена окрема тематична лінія виставки, розірве кайдани сну та дозволить робітнику одночасно виступити у ролі того, хто споглядає працю. Бо ж на сьогодні тільки мистецтво має можливість повернути працю на авансцену, будь-який інший візуальний модус на це не спроможний.

У виставці беруть участь: Євгенія Бєлорусець, Анна Звягінцева, Нікіта Кадан, Юлія Костерєва, Юрій Кручак, Володимир Кузнецов, Микола Маценко, Лада Наконечна, Р.Е.П., Олексій Сай, Олексій Салманов, TanzLaboratorium, Леся Хоменко (Україна), Олександра Галкіна, Володимир Логутов, Микола Олєйніков, Сергій Сапожніков, Давід Тер-Оганьян (Росія), Штефан Бюргер (Швейцарія), Люция Німцова (Словаччина), Младен Стілінович (Хорватія)

Відкриття виставки відбудеться 16 листопада, середа, о 18.00

Виставка працюватиме з 17 листопада до 2 грудня 2011

у будні дні з 10:00 до 18:00 за адресою: Центр візуальної культури НаУКМА, Київ, вул. Сковороди, 2, Староакадемічний корпус, 1-й поверх, http://vcrc.ukma.kiev.ua

Паралельна програма буде анонсуватись додатково.

При підтримці transit.at, ERSTE Stiftung, ФЦСМ, MediaLab

Інформаційні партнери: Springerin, Labourarchive

По додаткову інформацію просимо звертатись до Лади Наконечної за тел. 0506874907, до Євгенії Бєлорусець за тел. 0975948013

http://hudrada.tumblr.com/

Добро пожаловать на ТРУДОВУЮ ВЫСТАВКУ!

Труд обожествлялся. В ХХ веке он неоднократно возглавлял пантеон художественной репрезентации. Переполненные святым духом побежденной, переработанной природы изображения трудящихся пестрели на страницах газет, появлялись в самых оптимистичных новостных сюжетах, лаконичными орнаментами проступали на стенах зданий.

Однако сегодня труд предстает перед нами, как божество низвергнутое. Мы сами почти не заметили того, как война с образами труда закончилась поражением последних, их вытеснением куда-то за театральные кулисы капиталистического производства. Труд не только больше не интересен, - он совершенно неуместен, нелеп, неприличен там, где все софиты направляются на товар, чтобы наполнить его сакральной значимостью. Восстание против власти труда закончилось не освобождением от его тягостных, мучительных проявлений, а лишь ещё большим понижением всегда амбивалентного его статуса, вытеснением труда за поле видимости.

Изготовленный мир, мир искусственный, оказывается, вполне может обходиться без соприкосновения с тем, как и кем он перманентно воссоздается.

Советские времена позади и идиллическая доярка больше не улыбается нам с экранов телевизоров. Однако вместе с её исчезновением как сквозь землю провалились и какие-либо другие репрезентативные взаимосвязи со сферой создания и производства материальных благ. Мигрировавший на окраины повседневности, невидимый, труд, не теряя своей прозаичности, становится загадочным и непостижимым.

Кураторское объединение ХУДСОВЕТ приглашает вас посетить выставку, название которой звучит немного анахронично – «Трудовая выставка», где вы сможете повстречаться с тем, что волей идеологии сегодняшнего капитализма теряет очертания реального и становится фантастическим настолько, что допускает любые формы контроля, эксплуатации и самоэксплуатации. Где вы сможете увидеть образы деятельности, постепенно и решительно перемещающиеся из пространства сознания в бессознательное, на территорию сновидения.

Труд художника, которому посвящена отдельная тематическая линия выставки, разорвет оковы сна и позволит трудящемуся выступить одновременно в роли созерцающего труд. Ведь в сегодняшней ситуации только искусство может вернуть труд на авансцену, любой другой визуальный модус на это не способен.

В выставке участвуют Евгения Белорусец, Анна Звягинцева, Никита Кадан, Юлия Костерева, Юрий Кручак, Владимир Кузнецов, Владимир Логутов, Николай Маценко, Лада Наконечная, Р.Э.П., Алексей Сай, Алексей Салманов, TanzLaboratorium, Леся Хоменко (Украина), Александра Галкина, Николай Олейников, Сергей Сапожников, Давид Тер-Оганьян (Россия), Штефан Бургер (Швейцария), Люция Нимцова (Словакия), Младен Стилинович (Хорватия)

Открытие выставки 16 ноября, среда, в 18.00

Выставка будет работать с 17 ноября до 2 декабря 2011

в будние дни с 10:00 до 18:00 по адресу: Центр визуальной культуры НаУКМА, Киев, ул. Сковороды, 2, Староакадемический корпус, 1-й этаж, http://vcrc.ukma.kiev.ua

Параллельная программа будет анонсироваться дополнительно.

При поддержке transit.at, ERSTE Stiftung, ФЦСМ, MediaLab

Информационные партнеры: Springerin, Labourarchive.

За дополнительной информацией просим обращаться к Ладе Наконечной по тел. 0506874907, к Евгении Белорусец 0975948013

http://hudrada.tumblr.com/

Немає коментарів:

Дописати коментар