17 січня 2010

Дослідницький проект "Праця і робітничий рух в Україні"


Починаючи з січня 2011 року за сприяння профспілкових активістів, дослідників, журналістів, митців і усіх зацікавлених в рамках дослідницького проекту і формування архіву "Праця і робітничий рух в Україні. Архів і дослідження" збиратимуться і аналізуватимуться матеріали, що стосуються становища робітничого класу, змін, що відбулися у класовій структурі, а також форм класової експлуатації після розпаду СРСР. Окрім формально зайнятих робітників у традиційних секторах економіки (індустріального пролетаріату) ми звертатимося також до таких категорій робітників як:
 • трудові мігранти з України (здебільшого до сусідній країн і південно-західної Європи)
 • трудові мігранти до України (здебільшого з республік колишнього СРСР, Китаю, південно-східної Азії і Африки)
 • неформально зайняті вуличні торговці у кіосках, базарах, блошиних ринках, переходах
 • робітники мереж супермаркетів та закладів громадського харчування
 • будівельники
 • нестабільно зайняті офісні працівники нижчих ланок (т.зв. "офісний планктон", що влкючає зокрема і "гручку" чи "нестандартну" зайнятість, стажування тощо)
 • працівники у сфері освіти, охорони здоровя ("бюджетники")
 • фрілансери у сферах науки і культури
 • працівники громадського транспорту
 • небезпечна і/або нелегальна робота 
В дослідженні будуть використовуватися як кількісні, так і якісні методи, особливий акцент робитиметься на підхід "окремих випадків" - яскравих прикладів (типових чи екстраординарних), що дозволяють краще зрозуміти загальну картину.

Результати дослідження і архівні матеріали планується збирати на спеціально створеній веб-сторінці, робити їх доступними дослідникам у їхній науковій роботі і на конференціях, профспілковим діячам на зборах профспілок, журналістами у написанні матеріалів до змі. До співпраці та консультацій залучаємо провідних сучасних західних дослідників робітничого класу, зокрема й тих, що проводили дослідження в Україні.

***

Beginning January 2011 in the framework of "Labor and the labor movement in Ukraine. Archive and research" a group of scholars, journalists, artists and union activists will collect and analyse data related to the condition of the working class in contemporary Ukraine, documenting changes that occured in class structure and patterns of class exploitation and resistance since the break-up of the Soviet Union. Apart from formally employed manual workers in traditional sectors of industry, our case studies will include:
 • labor migrants from Ukraine (predominantly to neighbouring countries and South-Western Europe)
 • labor migrants to Ukraine (predominantly from republics of the former Soviet Union, China, south-eastern Asia and Africa)
 • street vendors and informal workers in "bazaars", flea markets, "kiosks" etc.
 • workers in supermarket and fast-food chains
 • construction workers
 • precariously employed lower-rank office workers (including students doing flexible part-time work or internships)
 • "street-level bureaucracy" (schoolteachers, nurses, museum workers, librarians and other lower-rank public sector workers)
 • freelance workers in arts and sciences
 • informal and illegal work in dangerous conditions
We will use a series of case studies and a variety of methods, both quantitative and qualitative, with a special focus on "case studies" - typical or extreme cases that allow a better understanding of the general context.

Results of this research will be collected on the website, specifically created for this purpose, and discussed at conferences, in media, trade union meetings etc. We plan to invite leading Western scholars in class analysis to contribute to our project as well as scholars doing research in Ukraine and in other countries of Eastern Europe.

Немає коментарів:

Дописати коментар