20 лютого 2012

Дослідницьке відео "Херсонський машинобудівний завод"


Відео побудоване на документальних матеріалах та інтерв'ю з робітниками, які приймали участь у протестах 2009 року в Херсоні. Робітники розмірковують про те, чому почалися протести і як вони відбувалися, про солідарність робітників інших підприємств, про те, чому чому протести завершилися поразкою і яке майбутнє у робітничого руху в Україні.


Віталій Атанасов, Анастасія Рябчук "Херсонський машинобудівний завод" Відео, 30 хв., 2011 Проект реалізований за підтримки Фонду Рози Люксембург.


- - - 
Video is built on documentary material and interviews with workers who took part in protests in 2009 in Kherson (Ukraine). Workers reflect on why the protests began and how they occur, the solidarity of workers of other companies, why protests ended in defeat and what is the future of the labor movement in Ukraine. 


Vitaliy Atanasov, Anastasia Riabchuk "Kherson Machine-Building Plant" Video, 30 min., 2011
The project was supported by Rosa Luxemburg Foundation.

Немає коментарів:

Дописати коментар